Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1974, vol. 23, iss. F18

Image
Year
1974
Publication year
1976
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-32 Činnost Adolfa Loose v Československu II Kudělka, Zdeněk | pdficon
[33]-39 Plastiky Bohdana Laciny Sedlář, Jaroslav | pdficon
[41]-66 Der Grundriß des Bauernhauses in Mähren und Schlesien im europäischen Kontext Frolec, Václav | pdficon
Materiály a recenze – Материалы и рецензии – Materiaux et comptes-rendus – Materialien und Rezensionen
Page Title
[67]-68 Glosa k románské architektuře na Moravě : Zábrdovice, Doubravice nad Svitavou Stehlík, Miloš | pdficon
68-73 Z materiálů k dějinám umění na východní Moravě Jirka, Antonín | pdficon
73-77 Materiálové příspěvky k historii malířství na Moravě Jirka, Antonín | pdficon
77-78 Nová připsání k dílu A.M. Lublinského a J.I. Sadlera Krsek, Ivo | pdficon
78-91 Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků 17. a 18. století I Fidler, Petr | pdficon
91-93 Kalkatská galerie v edici Světová města umění Gabriel, Jiří | pdficon
hidden section Výměna
Page Title
[95]-100 Výměna Štukavec, Libor | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[101]-[102] Seznam ilustrací | pdficon