Závažný přínos maďarské bohemistiky

Title: Závažný přínos maďarské bohemistiky
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 122-125
Extent
122-125
  • ISSN
    1213-2144
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Berkes, Tamás. A cseh eszmetörténet antinómiái. Budapest: Balassi Kiadó, 2003. 349 s. ISBN 963-506-514-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.