Sebeidentifikace – sebereflexe – sebetematizace Ostravy aneb Inscenační návraty k historii a mentalitě místa

Variant title
Identifying, reflecting, and thematizing the self: histories and mentalities of Ostrava in performance
Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 32-49
Extent
32-49
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The present paper deals with theatrical productions staged from the half of 1990s in Ostrava, the main topic of which is the self-identification and self-thematization of the city and the region. Author draws the attention to the phenomenon of docudrama and docu-theatre, and stresses the social and theatrological aspects of performing histories and mentalities of Ostrava from 1990s up to now. The methods of (re)constructing the place and its memory on stage are demonstrated on concrete productions, and a preliminary description of the audience's response is attempted, too.
Document
References:
[1] Balabán, Jan. 2010. Návrat domů [Coming Home]. In Viktor Kolář. Ostrava. Ostrava: KANT, 2010.

[2] DOMBROVSKÁ, Lenka. 2011. Ostravský divadelní patriotismus [Ostrava Theatre Patriotism]. Svět a divadlo 22 (2011): 6: 55–62.

[3] HOCHBRUCK, Wolfgang. 2013. Geschichtstheater: Formen der "Living History"; eine Typologie. Bielefeld: Transcript-Verl., 2013.

[4] LIPUS, Radovan. 2006. Scénologie Ostravy [Ostrava Scenology]. Praha: KANT pro Akademii múzických umění [for Academy of Performing Arts], 2006.

[5] PAVIS, Patrice. 2003. Divadelní slovník [Dictionary of the Theatre]. Překl. [Transl.] Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003.

[6] RYWIKOVÁ, Bohdana (ed.). 1999. Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919–1999 [Almanac of National Moravian-Silesian Theatre 1919–1999]. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 1999.

[7] RYWIKOVÁ, Bohdana a Jiří ŠTEFANIDES. 2003. Komorní scéna Aréna [Chamber Theatre Aréna (Arena)]. Ostrava: Komorní scéna Aréna, 2003.

[8] SIEGLOVÁ, Tereza. 2011. Shadows of Ostrava. Svět a divadlo 22 (2011): 6: 46–55.

[9] SOBALOVÁ, Kateřina a Tomáš SUCHÁNEK (eds.). 2005. Divadlo Petra Bezruče 1995–2005 [Petr Bezruč Theatre 1995–2005]. Ostrava: Divadlo Petra Bezruče, 2005.