Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma

Title: Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma
Variant title:
  • Die Bilder von F.A. Maulbertsch in Hrádek (Erdberg) bei Znaim
Author: Krsek, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. [291]-297
Extent
[291]-297
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Největší rozkvět rakouského barokního malířství nastal v době kolem poloviny 18. století a trval až do zániku baroka na sklonku století. Italské podněty byly tehdy již plně stráveny a byl vytvořen malířský sloh, jehož charakteristický odstín se vyhranil zejména Trogrovým působením na vídeňské akademii. Rozpětí a hloubka tehdejši rakouské malířské kultury je dána vztahem dvou zčásti protikladně laděných osobností, F. A. Maulbertsche a J. M. Schmidta. V tomto pozdním období také ještě zesílila expanze rakouské malby do sousedních oblastí habsburské monarchie. Také Morava 2. poloviny století byla Rakouskem a Vídni pronikavě ovlivněna, daleko více než současné Cechy. Vídeňští malíři se výrazně uplatnili zejména v jižní části země, v oblasti Brna, Mikulova a především Znojma, jež patřilo s klášterem v Louce k hlavním centrům výtvarného ruchu třetí čtvrtiny 18. století na Moravě.