Příloha

Title: Příloha
Variant title:
  • Annexes
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15,
Type: Appendix
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Obsahuje přílohy k článkům: Influence, ou antithèse? / Rudolf Chadraba -- Antický iluzionismus a jeho proměna ve středověku / Antonín Friedl -- Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen / Dobroslava Menclová -- Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice / Hynek Rulíšek -- Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn / Jan Sedlák -- Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas / Albert Kutal -- Pražské honosné ostruhy z 15. století / Vladimír Denkstein -- De l'origine des constructions du groupe radical baroque de Bohême / Eva Řehová -- Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře / Jaromír Neumann -- Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert / Antonín Jirka -- K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách / Oldřich J. Blažíček -- Nuovi particolari sull'opera di Giov. Giuliani / Miloš Stehlík -- Die Prager Altararchitektur / Ivan Šperling -- Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma / Ivo Krsek -- Questions concerning "belle-matière" / Vojtěch Volavka.