Influence, ou antithèse?

Title: Influence, ou antithèse?
Variant title
Vliv, anebo antiteze?
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. [33]-45
Extent
[33]-45
Type: Article
Language
French
License: Not specified license
Summary language