Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn

Title: Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn
Variant title
K problému datování a slohovému charakteru presbytáře farního kostela sv. Jakuba v Brně
Author: Sedlák, Jan
Contributor
Vavřín, J. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. [143]-153
Extent
[143]-153
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language