Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II.

Title: Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II.
Variant title:
  • Inventare der Gemäldesammlung des Olmützer Weihbischofs Ferdinand Schröffel von Schröffenheim (1639-1702) : Quellen zur Geschichte der Sammeltätigkeit im Mähren des 17.-19. Jahrhunderts II.
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. [83]-109
Extent
[83]-109
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.