"Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku)

Title: "Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku)
Variant title:
  • "Palazzo in fortezza" : die künstlerische Aufgabe und die Schloßarchitektur in der frühen Neuzeit : (zwei erwägungen zur Forschung der Profanarchitektur der frühen Neuzeit)
Author: Kroupa, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. [13]-37
Extent
[13]-37
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.