H34

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Year: 1999
Volume: 48
Issue: H34
Issue title
Jiřímu Vysloužilovi k pětasedmdesátinám
Jiří Vysloužil zu seinem 75. Geburtstag
Publication year
2000
ISSN
1212-0391
ISBN
80-210-2346-5
Department FF MU
Topic