Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti

Title: Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti
Variant title:
  • Versuch um das Verleichen der Festen der weltlichen und der kirchlichen Obrigkeit
Author: Chotěbor, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 307-314
Extent
307-314
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] HELLICH, J., 1903: Badry. Věstník Poděbradska VI, 100.

[2] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. 73, Praha.

[3] CHOTĚBOR, P.: Zásmuky. Rozpracovaný stavebně historický průzkum.

[4] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady,

[5] KUBEC, F., 1987: Stavební vývoj pozdně gotického hrádku v Přerově nad Labem, část 1., PaP, 76-82.

[6] KUBEC, F., o. c, 79.

[7] LOUDA, Z., 1963: Tvrz Suchdol u Kutné Hory, ZPP 23, 107-112.

[8] HEJNA, A., 1979: Tvrz ve Volyni, její sídlištní a stavební vývoj. Volyně.

[9] CHOTĚBOR, P.-ÚLOVEC, J., 1991: Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji tvrze v Dřevčicích, CB 2, 189-212.

[10] GLOSOVÁ, M., 1994: Příbramská tvrz, stavebně historický průzkum, AH 2, 179-183.

[11] RYKL, M., 1994: Proměny a souvislosti středověkých staveb ve Vyšehořovicích u Českého Brodu, CB 4.

[12] RYKL, M., 1995: Podrobný průzkum tvrze v Litovicích, Průzkumy památek.

[13] SEDLAČEK, A., 1989: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl VI., Praha.

[14] SEDLÁČEK, A., 1891: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl VIII., Praha.

[15] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XV., Praha.

[16] EBEL, M., 1985: Tvrz v Libčevsi, okr. Louny, CB 1, 253-264.

[17] MATHUSER, V.-POLÁK, S., 1974-1975. Středověká tvrz Pičín na příbramsku. Vlastivědný sborník Podbrdska VIII-IX, 30-46.