Chotěbor, Petr

Name variants:

Chotěbor, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Smetánka, Zdeněk; Chotěbor, Petr; Kostílkova, Marie. Archaeological excavations in the chapel of St. Ludmila (St. George's basilical church, Prague Castle) — a preliminary report. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 283–293.

Article
Chotěbor, Petr. Architektonické články v lapidariu Pražského hradu. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 209–216.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír. Bývalý biskupův dům na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 117–126.

Article
Chotěbor, Petr. K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 321–329.

Article
Chotěbor, Petr. K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 357–366.

Article
Chotěbor, Petr. Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.). Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 257–270.

Article
Chotěbor, Petr. Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 347–357.

Article
Chotěbor, Petr; Smetánka, Zdeněk. Panské dvory na české středověké vesnici. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 47–56.

Article
Chotěbor, Petr. Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 307–314.

Article
Chotěbor, Petr. Povrchový průzkum hradu Valečova. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 255–259.

Article
Chotěbor, Petr. Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 71–78.

Article
Chotěbor, Petr. Příspěvěk ke studiu stavební podoby tvrzí. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 513–520.

Article
Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr. Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 225–237.

Article
Chotěbor, Petr. Rekonstrukce obytné místnosti tvrze v Sudkově Dole. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 217–222.

Article
Chotěbor, Petr. Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 471–480.

Article
Halzbauer, Zdeněk; Chotěbor, Petr. Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 361–383.

Article
Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr. Stavební vývoj kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve středověku. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 369–377.

Article
Chotěbor, Petr; Kroupa, Pavel; Rykl, Michael. Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 235–249.

Article
Chotěbor, Petr. Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 409–413.

Article
Chotěbor, Petr. Tvrze v ikonografických pramenech. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 177–187.

Article
Chotěbor, Petr. Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 179–190.

Article
Chotěbor, Petr. Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 229–233.