Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva

Title: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva
Variant title:
  • A 10th-century burial ground in Praha-Střešovice: preliminary report
  • Ein Gräberfeld aus dem 10. Jhdt. in Prag-Střešovice – vorläufiger Bericht
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 315-329
Extent
315-329
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek zveřejňuje první výsledky výzkumu "staronového" raně středověkého pohřebiště v okruhu hospodářského zázemí Pražského hradu. Pohřebiště, z něhož sedm hrobů odkryl a dalších pět narušil I. Borkovský v roce 1924 a které pak na téměř devět dalších desetiletí zůstalo pozapomenuto, bylo se svými 49 číslovanými hroby součástí velkého pohřebiště zničeného při těžbě hlíny v bývalé strahovské cihelně.
This contribution presents the first results of research into an "old-new" early-medieval burial ground found in the hinterland of Prague Castle. Seven graves were unearthed and five disturbed by I. Borkovský in 1924. The burial ground subsequently fell into oblivion for almost ninety years. With 49 numbered graves, it made a part of a larger burial ground destroyed by a former Strahov brickyard during clay mining.