Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant

Title: Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant
Variant title:
  • Die ältesten mittelalterlichen Rüstungen aus den Sammlungen der Staatlichen Burg Friedland (Frýdlant)
  • The earliest mediaeval armour from the SH Frýdlant collection
Author: Pertl, Miroslav
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 455-462
Extent
455-462
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie prezentuje díky prováděné konzervaci objevené poměrně unikátní součásti pozdněgotické ochranné výzbroje, přičemž k některým exemplářům jen ztěží shledáváme přímé analogie. Studovaný soubor obsahuje dvě drátěné košile, přičemž jedna je značena litou a raženou značkou v podobě znaku města Norimberka. Dále jsou zde představovány dva brněné rukávce a především vrcholně středověký kyrys se značkou města Augsburgu, který je opatřen opěrkou kopí značenou Michaelem Witzem starším.
The study presents unique components of late-Gothic protective armour discovered in the course of conservation. Direct analogies are hard to find for some of the pieces. The series contains two chain mail items, one of which is marked with a cast and stamped mark in the shape of the Nuremberg coat of arms. Further specimens include two mail sleeves and, in particular, a cuirass from the period of the high Middle Ages with an Augsburg mark. The cuirass is provided with a spear support bearing the mark of Michael Witz Sr.