Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska

Title: Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska
Variant title:
  • Results of recent X-Ray fluorescence analysis of a series of metal jewellery from the Cheb region
  • Neue Ergebnisse der Röntgenfluoreszenzanalyse einer Kollektion Metallschmuck aus Cheb
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 631-642
Extent
631-642
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek představuje nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy na souboru raně středověkých esovitých záušnic a několika prstenů z Chebska. Na základě porovnání s ostatními analyzovanými soubory z Čech byly vyčleněny nové materiálové skupiny B3 a B4. Jeden vzorek záušnice byl také podroben tomografii.
This contribution presents results of recent X-ray fluorescence analysis of a series of early-medieval S-shaped rings and several rings from the Cheb region. New material groups B3 and B4 have been defined on the basis of comparison with further analyzed series from Bohemia. In addition, one example of an S-shaped ring was analyzed by means of tomography.
Note
Výzkum byl podpořen projektem Západočeské univerzity "Studium archeologických artefaktů a ekofaktů pomocí moderních technologií" (SGS-2012-075/1).
Die Grabung wurde von dem Projekt der Westböhmischen Universität "Studium archäologischer Artefakte und Ökofakten mithilfe moderner Technologien" (SGS-2012-075/1) gefördert.