Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě

Title: Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě
Variant title:
  • Fabrics from the grave of Bishop Jan II († 1236) in St. Vitus Cathedral, Prague Castle
  • Textilien aus dem Grab von Bischof Johann II. († 1236) aus dem Veitsdom auf der Prager Burg
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 643-652
Extent
643-652
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V příspěvku jsou prezentovány předměty pocházející z hrobu biskupa Jana II., hlavní důraz je kladen na podrobný popis a zhodnocení textilních pozůstatků dochovaných jak v samostatných fragmentech, tak v korozních produktech na povrchu železných nůžek.
This contribution presents objects from the grave of Bishop Jan II. Emphasis is laid on the detailed description and assessment of textile remains preserved both as individual fragments and in corrosion on the surface of iron scissors.
References
[1] BAŽANTOVÁ, N., 1996: Romanesque and early Gothic silk textiles from Czech sources. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800–1300 A.D. (Charvát, P.–Prosecký, J., edd.), 93–102. Praha.

[2] BENEŠ KRABICE Z WEITMILE: Beneš Krabice z Weitmiele, FRB V (Emler, J., ed.), 457–548. Praha 1884.

[3] BENEŠ, J.–PARKMAN, M.–PTÁK, M.–ŠÁLKOVÁ, T., 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury, AVJČ 23, 191–204.

[4] BRAVERMANOVÁ, M., 2004: Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Předběžné sdělení – Gräber der Prager Bischöfe in der St. Veit Kathedrale auf der Prager Burg, AH 29, 599–615.

[5] BRAVERMANOVÁ, M., 2005: Hroby knížat, Hroby králů, Hroby českých patronů, Hroby významných církevních činitelů – Die Gräben der Fürsten, Die Gräben der Königen, Die Gräben von heiligen Böhmischen Ursprungs, Die Gräben bedeutender vertreter des Geistlichen Standes. In: Castrum Pragense 7. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1 (Tomková, K., ed.), 47–140. Praha.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě – Ein romanisches Gewebe aus der königlichen Gruft, AH 25, 409–432.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2003: Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebíře – Der bergräbnisschuh wahrscheinlich des Bischofs Šebíř (Severus), AH 28, 503–524.

[8] BUBEN, M. M., 2000: Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Praha.

[9] HAVLÍNOVÁ, A.–ŠILHOVÁ, A., 2006: Nápisové olověné destičky pražských biskupů. Restaurátorská zpráva. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. K 456–467.

[10] HILBERT, K., 1928: Stavební deník. Nepublikováno. Rkp. uložen v Archivu Pražského hradu, inv. č. A 420/2013, nestr.

[11] HILBERT, K., 1928a: Hroby biskupů v dómu Sv. Víta na hradě pražském. Skicář. Kresby F. X. Margold., nepubl. rkp. ulož. v Archivu Pražského hradu, inv. č. SK-1/desky č. 1, nestr.

[12] MÜLLER-CHRISTENSEN, S.–KUBACH, H. E.–STEIN, G. 1972: Die Gräber im Königschor. In: Der Dom zu Speyer. Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz 5 (Kubach, H. E.–Haas, W., edd.), 923–1024, obr. 1445–1602. München.

[13] OTAVSKÝ, K.–WARDWELL, A. E. 2011: Mittelalterliche Textilien II. Zwischen Europa und China. Abegg-Stiftung.

[14] PODLAHA, A., 1930: Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze. Praha.

[15] RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1985: Restaurátorská zpráva z roku 1985, nepubl. rkp. ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.

[16] STÜCKELBERG, E. A., 1909: Die Bischofsgräber der hinteren Krypta des Basler Münsters. Basel.

[17] TEXTILE GRABFUNDE, 1987: Textile Grabfunde aus der Sepultur des Bamberger Domkapitels (Petzet, M., ed.). München.

[18] WILCKENS, L., 1992: Mittelalterliche Seidenstoffe. Bestandskatalog XVIII des Kunstgewerbemuseums. Berlin.