Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach

Title: Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach
Variant title:
  • Denkmalforschung in der Elisabeth-Str. Nr. 49 in Košice (Kaschau)
  • Heritage Research at 49 Alžbetina Street, Košice
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 151-168
Extent
151-168
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autori informujú o výsledkoch architektonicko-historického a archeologického výskumu vykonávanéno na území meštianskeho domu na Alžbetinej č. 49 v Košiciach, v historickom centre mesta. Pamiatkovým výskumom boli získané poznatky o postupnej zmene funkcií dotknutého územia a o architektonicko-historickom vývoji zástavby na dotknutej ploche v časovom intervale od polovice 13. po 20. storočie. Dotknuté územie plnilo funkciu fortifikačnú, funerálnu, sčasti funkciu komunikácie a v posledných dvoch storočiach – funkciu obytnú.
The authors present information on the outcome of architectural-historical and archaeological research on the site of the burgher house at 49 Alžbetina Street, Košice, in the historical centre of the town. This heritage research has provided data on transformations of function in the area and on the architectural-historical development of the building on this site in the period from the mid-13th century to the 20th century. The area first performed fortification and funeral functions, with a communication running through it; later, in the last two centuries, it also served a residential function.