Archaeologia historica 2007, vol. 32, iss. [1]

Image
Year
2007
Publication year
2007
Topic
Page Title
Uznesenie z XXXVIII. medzinárodnej konferencie archeológov stredoveku | pdficon
A. Archeologie středověkého města – Archäologie der mittelalterlichen Stadt
Page Title
9-36 Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
37-80 Archeologie a poznání moravských a slezských měst Procházka, Rudolf | pdficon
81-91 Architektonický vývoj Brna ve 13. století Šlancarová, Věra | pdficon
93-102 K proměně osady Jemnice na královské město Plaček, Miroslav | pdficon
103-112 Špecifiká archeologického výskumu banského mesta Labuda, Jozef | pdficon
113-122 Výsledky výskumu severovýchodnej bašty mestského opevnenia v Bardejove Bóna, Martin; Lukáč, Gabriel | pdficon
123-131 Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny Čatayová, Silvia | pdficon
133-137 Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch Ragač, Radoslav | pdficon
139-150 Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav | pdficon
151-168 Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach Ďurišová, Marcela; Kűrthy, Ľuboš; Pristáš, Martin | pdficon
169-184 Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů Čechura, Martin | pdficon
185-197 Výzkum chebských vnitrobloků Šebesta, Pavel | pdficon
199-210 Vkládání hradů do starších českých měst Durdík, Tomáš | pdficon
211-224 Typy objektů valečovského "městečka" Podroužek, Kamil; Gabriel, František | pdficon
225-235 Z badań archeologicznych nad miastami południowej Polski. Rynek Główny w Krakowie w świetle prac przeprowadzonych w latach 2005–2007 Buśko, Cezary | pdficon
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Page Title
239-268 Tvrz a město Jeseník ve středověku Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin | pdficon
269-282 Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty Severin, Karel | pdficon
283-295 Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec Peřina, Ivan | pdficon
297-308 Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
309-318 Prievidzský hrad, jeho lokalizácia, súčasný stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu Miňo, Martin | pdficon
319-332 Średniowieczne założenie obronne na górze Gromnik (Dolny Śląsk) Pankiewicz, Aleksandra | pdficon
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Page Title
335-349 Vrcholnostredoveká osada v Beckove Hanuliak, Milan | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Page Title
353-365 K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave : (Architektúra kostola v stredoveku) Oriško, Štefan | pdficon
367-381 Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave Smoláková, Mária | pdficon
383-388 Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove Harčar, Peter; Uličný, Marián | pdficon
389-403 Stavebné kamene Kostola Sv. Emeráma na Nitrianskom hrade Pivko, Daniel | pdficon
405-429 K poznání raněstředověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
431-449 Benešov – horní zvonice u kostela sv. Mikuláše Glosová, Michaela | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
453-464 Archeologické pramene ako doklady kultúrnych a ekonomických kontaktov Banskej Štiavnice a okolia s talianskym prostredím v stredoveku Koóšová, Petra | pdficon
465-475 Uzbrojenie mieszczan bardiowskich w świetle spisów z lat 1493, 1521 i 1536 Grabarczyk, Tadeusz | pdficon
477-489 Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše Bravermanová, Milena | pdficon
491-499 Typ "závěsného" kachle z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera Loskotová, Irena | pdficon
501-510 Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea Tymonová, Markéta | pdficon
511-525 Rzemieślnicza obróbka surowca kościanego i rogowego w późnośredniowiecznym Wrocławiu Jaworski, Krzysztof | pdficon
Recenze a zprávy – Buchbesprechungen und Mitteilungen
Page Title
527 [Pojsl, Miloslav. Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420] Nechvátal, Bořivoj | pdficon
527-528 Seminář – Přemyslovcia Vyšehrad Nechvátal, Bořivoj | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
529 Seznam autorů | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
530-531 Zkratky | pdficon