Rzemieślnicza obróbka surowca kościanego i rogowego w późnośredniowiecznym Wrocławiu

Title: Rzemieślnicza obróbka surowca kościanego i rogowego w późnośredniowiecznym Wrocławiu
Variant title:
  • Řemeslné zpracování kostí a paroží ve Wroclawi na konci středověku
  • Die handwerkliche Verarbeitung von Knochen-, Geweih- und Hornmaterial im spätmittelalterlichen Breslau
  • Craft bone and antler working in the late medieval Wrocław
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 511-525
Extent
511-525
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá výzkumem pozdně středověkého zpracování kostí a paroží ve Wroclawi ještě předtím, než obdržela městská práva (13.–15. st.). Výsledky archeologického výzkumu byly porovnávány s písemnými záznamy. Bylo odkryto celkem 15 dílen z období 13.–15. st., které vyráběly hřebeny, hrací kostky, růžencové korálky a podobně. Dílny se nacházely severně od Tržního náměstí a v jeho severozápadní části.
The paper presents the state-of-the-art on the research on the late medieval bone and antler working in Wrocław before it was given the city rights (13–15th cent.). The results of archaeological excavations were compared with written sources. Fifteen workshops dated to the 13–15th cent. were discovered where toilet and weaving combs, dices, rosary beads and linings. The workshops clustered in the area situated north of the Market Square and its north-western part.