Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove

Title: Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
Variant title:
  • Vorläufige Ergebnisse der archäologischen Erforschung der Kirche St. Johannes der Täufer in Sabinov
  • Preliminary Results of the Archaeological Research of the Church of St. John the Baptist, Sabinov
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 383-388
Extent
383-388
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologický výskum v kostole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove v roku 2005 zachytil pôdorys pôvodného ranogotického kostola z druhej polovice 13. storočia. Výskum priniesol dôležité informácie aj o náraste terénu a vývoji povrchov, ako aj doklady o intenzívnom pochovávaní v interiéri.
Archaeological research in the Church of St. John the Baptist in Sabinov in 2005 defined the ground plan of the original early-Gothic church from the second half of the 13th century. The research brought important information on the structure of the terrain and the evolution of the surface layer, as well as evidence of multiple burials in the church
References
[1] KÓNYA, P. a kol., 2000: Dejiny Sabinova. Sabinov.

[2] KUČEROVÁ, M., 2006: Archeologický výskum v Kostole sv. Anny v Strážkach, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 17, 27–36.

[3] SÚPIS PAMIATOK, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok tretí. Bratislava.

[4] ULIČNÝ, F., 1990: Dejiny osídlenia Šariša. Košice.

[5] VEĽKÝ ŠARIŠ, 1999: Veľký Šariš – mesto a hrad. Veľký Šariš.

[6] ŽÁRY, J., 1986: Dvojloďové kostoly na Spiši. Bratislava.