Cestou ke Glitch art: od šťastné náhody k umění chyby

Title: Cestou ke Glitch art: od šťastné náhody k umění chyby
Source document: TIM ezin. 2014, vol. 4, iss. 1-2, pp. 52-57
Extent
52-57
  • ISSN
    1805-2606
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná práce se zabývá způsoby, jakými lze na náhodu nazírat v kontextu digitálního umění. Na příkladu počítačového (nebo počítačem generovaného) umění, jehož význačná éra započala v polovině 60. let dvacátého století, ukážeme, jakým způsobem pracovali umělci v dané době se "šťastnou náhodou". Na ukázkách glitch art zase představíme principy práce s chybou. Jejich vzájemnou komparací nastíníme změnu chápání principu náhody jako tvůrčí metody v kontextu umění nových médií.
The article deals with methods, using which we can look at chance in a digital art context. On the example of computer art, whose important era begun in the mid sixties, article will explain how the artists in the mentioned period worked with serendipity. On the examples of Glitch art it will describe the principles of working with mistake. By their mutual comparison we will draw the change of philosophical understanding of chance.
Note
Tento článek byl vytvořen za podpory z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti CZ.1.07/2.3.00/35.0005.