CEP – méně známý sourozenec RIV

Title: CEP – méně známý sourozenec RIV
Variant title:
  • The CEP – a lesser-known sibling of the RIV
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. Speciální číslo, pp. 24-39
Extent
24-39
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Centrální evidence projektů (CEP) je jednou z komponent Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). V příspěvku tuto oblast představujeme - popisujeme rozsah sbíraných údajů v CEP, režim jeho aktualizace a vazby na další informace. Demonstrujeme, že CEP je velmi důležitým informačním zdrojem údajů o výzkumu, vývoji a inovacích. Na jeho základě vytváříme analýzy finančních toků a kapacit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zkoumáme také regionální aspekty účelového financování výzkumu. Popisujeme, že je možné použít CEP k výpočtu hodnot některých scientometrických indikátorů.
The CEP (Centrální evidence projektů – The Central Register of R&D Projects) is one of the components of the national Research & Development & Innovation Information System (IS VaVaI) in the Czech Republic. We present this component - we describe the scope of the data collected, the update regimes, and the links to other information. We demonstrate that the CEP is an important source of information about Czech research, development, and innovation. We use it for analyses of financial transfers and capacities in the research, development and innovation domain. We also explore the regional aspect of targeted research funding in the Czech Republic. We describe that the CEP can be used to evaluate certain scientometric indicators.
Note
Tento článek vznikl s podporou vnitřního rozvojového grantu Bibliometrie a scientometrie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
References
[1] ARNOLD, Erik: International Audit of Research, Development & Innovation in the Czech Republic - Synthesis Report. Technopolis Group 2011. [citováno 2013-09-05] Dostupné z URL http://audit-vav.reformy-msmt.cz/download-document/58-synteticka-zaverecna-zprava-aj

[2] COSTAS, Rodrigo; YEGROS-YEGROS, Alfredo: Possibilities of Funding Acknowledgement Analysis for the Bibliometric Study of Research Funding Organizations: Case Study of the Austrian Science Fund (FWF). In: Proceedings of the 14th International Society for Scientometrics and Informetrics Conference, Juan Gorraiz, Edgar Schiebel, Christian Gumpenberger, Marianne Hörlesberger, Henk Moed (editors), Vienna, Austria, July 15-19, 2013, Austrian Institute of Technology : Vienna. s. 1401-1408. ISBN 978-3-200-03135-7. ISSN 2175-1935.

[3] DVOŘÁK, Jan: Kontrola datové integrity v XML. In: Sborník konference Datakon 2002, Chlapek, D. (editor), Brno, 19.-22.10.2002, Masarykova univerzita v Brně : Brno. s. 219–229. ISBN 80-210-2958-7.

[4] DVOŘÁK, Jan; SOUČEK, Martin: The Research and Development Information System of the Czech Republic. In: Get the Good CRIS Going: Ensuring Quality of Service for the User in the ERA proceedings from the 9th International Conference on Current Research Information Systems CRIS 2008, Aleš Bošnjak, Maxmilian Stempfhuber (editors), Maribor, Slovenia, June 5–7, 2008, IZUM. s. 125–130. ISBN 978-961-6133-38-8.

[5] CHUDLARSKÝ, Tomáš; DVOŘÁK, Jan: A National CRIS Infrastructure as the Cornerstone of Transparency in the Research Domain. In: E-Infrastructures for Research and Innovation: Linking Information Systems to Improve Scientific Knowledge Production: Proceedings of the 11th International Conference on Current Research Information Systems CRIS 2012, Keith G Jeffery, Jan Dvořák (editors), Prague, Czech Republic, June 6-9, 2012. s. 9-17. ISBN 978-80-86742-33-5.

[6] SIRTES, Daniel: Funding Acknowledgements for the German Research Foundation (DFG). The Dirty Data of the Web of Science Database and How to Clean It Up. In: Proceedings of the 14th International Society for Scientometrics and Informetrics Conference, Juan Gorraiz, Edgar Schiebel, Christian Gumpenberger, Marianne Hörlesberger, Henk Moed (editors), Vienna, Austria, July 15-19, 2013, Austrian Institute of Technology : Vienna. s. 784-795. ISBN 978-3-200-03135-7. ISSN 2175-1935.

[7] VAN VUGHT, Frans A.; ZIEGELE, Frank (eds.): Multidimensional Ranking: The Design and Development of U-Multirank, Springer, 2012. 194 s. ISBN 978-94-007-3004-5.

[8] ZENDULKOVÁ, Danica: Štátne informačné systémy o vede v krajinách EÚ. 1. vyd. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 2011. 66 s. ISBN 978-80-89354-04-7.

[9] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení výzkumu a vývoje, [citováno 2013-12-05] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022.

[10] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení výzkumu a vývoje – Archiv, [citováno 2013-12-05] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=654849

[11] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008, [citováno 2013-09-29] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=513444

[12] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009, [citováno 2013-09-29] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=549508

[13] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010, [citováno 2013-09-29] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=593520

[14] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011, [citováno 2013-09-29] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=627472

[15] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012, [citováno 2013-09-29] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=674510

[16] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), [citováno 2013-09-05] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899

[17] Úřad vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Popis údajů předávaných do Informačního systému výzkumu a vývoje - CEP v roce sběru 2013, [citováno 2013-09-05] Dostupné z URL http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=667648

[18] Snowball Metrics Recipe Book: Their application in The United Kingdom. November 2012, [citováno 2013-09-05] Dostupné z URL http://www.snowballmetrics.com/wp-content/uploads/snowball-metrics-recipe-book-upd.pdf

[19] Webové rozhraní IS VaVaI, [databáze online]. Praha: Úřad vlády České republiky [citováno 2013-09-25] Dostupné z URL http://www.isvav.cz