Pojem informace pro informační vědu

Title: Pojem informace pro informační vědu
Variant title:
  • The concept of information for information science
Author: Stodola, Jiří
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 26-36
Extent
26-36
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V článku se pokoušíme o definici informace prostřednictvím stanovení nutných a postačujících podmínek, které musí být splněny, abychom mohli hovořit o informaci. Z definice informace pomocí nutných a postačujících podmínek vytváříme jednoduchou definici, která těmto podmínkám vyhovuje. Zabýváme se také vztahem pojmu informace k pojmům příbuzným jako data, znalost a moudrost.
In the article, we try to define information through the isolation of necessary and sufficient conditions which must be fulfilled to be able to speak about information. From the definition using necessary and sufficient conditions, we create simple definition which meets these conditions. We also deal with the relationship of the concept of information to the related concepts as data, knowledge and wisdom.
References
[1] BATES, M. J. Information. In: Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. New York: CRC Press, 2010, Sv. 3, s. 2347-2360. Dostupné také z: http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information.html

[2] BELKIN, N. J. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. The Canadian Journal of Information Science. 1980, roč. 5, s. 133-143. ISSN 0165-5515.

[3] FLORIDI, L. Semantic conceptions of information. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. 2011 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z WWW: http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/information-semantic/

[4] FLORIDI, L. The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-923238-3.

[5] LOSEE, R. M. A discipline independent definition of information Journal of the American Society for Information Science. 1997, roč. 48, č. 3, s. 254-269. ISSN 0002-8231. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199703)48:3<254::AID-ASI6>3.0.CO;2-W

[6] MATERNA, P. a J. ŠTĚPÁN. Filozofická logika: nová cesta?: úvod do transparentní intenzionální logiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0109-6.

[7] GOGUEN, J. A. Towards a social, ethical theory of information. In: Social Science Research, Technical Systems, and Cooperative Work: Beyond the Great Divide. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, 1997, s. 27-56. ISBN 0805824022.

[8] STEINEROVÁ, Jela. Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia. Knihovna [online]. 2011, roč. 22, č. 2 [cit. 2013-06-29]. ISSN 1801-3252. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna112/11259.htm

[9] STODOLA, Jiří. Pojem informace jako anomálie v informační vědě. ProInflow [online]. 19.04.2013 [cit. 28.06.2013]. ISSN 1804–2406. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/783