Moving libraries to a Web scale

Title: Moving libraries to a Web scale
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 40-50
Extent
40-50
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V posledních deseti letech došlo k obrovskému zvýšení internetové konektivity v České i Slovenské republice. Vzhledem k tomuto posunu v oblasti připojení k vysokorychlostnímu internetu je tematika přechodu knihoven do Internetové sféry více než relevantní. Přihlédneme-li navíc k posunu v oblasti počítačové a informační vědy, knihovnám se nabízí velká příležitost ke změně správy sbírek a ke změně způsobu, jak jsou informace přístupny těm, kteří je hledají prostřednictvím Internetu. Tento článek se věnuje právě tomuto novému trendu, jaké možnosti nabízí knihovnám a jak OCLC Cooperative ve spolupráci s členskými knihovnami využívají výhod, které nový trend poskytuje.
The last 10 years has seen a tremendous increase in Internet connectivity for both the Czech Republic and Slovakia. This advance in high-speed connectivity makes the discussion of moving libraries to Web scale quite relevant for librarians in both countries. And the timing coincides with a shift in computing abilities and a shift in the information supply chain to offer libraries an unprecedented opportunity to change how collections are managed and how information is made discoverable and accessible to information seekers on the Web. This paper will examine what these shifts are, what opportunities they afford libraries, and how the OCLC Cooperative is working with member libraries to take full advantage of these shifts.
References
[1] Anderson, Chris, "Free! Why $0.00 is the Future of Business," Wired Magazine 16.03, Feb. 25, 2008, http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free?currentPage=all, accessed April 13, 2011.

[2] Ex Libris Web site, accessed 19 August 2011, http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview

[3] Gartner Group, "Gartner Highlights Five Attributes of Cloud Computing," accessed June 23, 2009, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1035013.

[4] Internet and World Stats, Usage and Population Statistics, Czech Republic, accessed May 12, 2011, http://www.internetworldstats.com/eu/cz.htm

[5] Internet and World Stats, Usage and Population Statistics, Slovakia, http://www.internetworldstats.com/eu/sk.htm

[6] Kuali OLE Web site, accessed 19 August 2011, http:www.kuali.org/node/425

[7] Breeding, Marshall, "It's time to break the mold of the original ILS," Computers in Libraries, 39–41, 2007.

[8] Pace, Andrew, "21st Century Library Systems," Journal of Library Administration, 49:641–650, 2009.

[9] OCLC, Perceptions of Libraries, 2010: Context and Community, accessed May 10, 2011, http://www.oclc.org/us/en/reports/2010perceptions.htm.

[10] Video of presentation American Library Association mid-Winter meeting, 2011. http:www.oclc.org/us/en/worldcatlocal/success/default.htm

[11] Video of presentation at LITA Forum, 2010, http:www.oclc.org/multimedia/2010/wms_cloudy_with_a_chance_of_cooperation.htm