Finnish National Library public interface

Title: Finnish National Library public interface
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 69-81
Extent
69-81
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Finská národní digitální knihovna (NDL) je národní projekt, který zlepšuje online přístup a použitelnost zdrojů digitálního kulturního dědictví ve sbírkách knihoven, muzeí a archívů ve Finsku, a to spojením služeb a sbírek těchto organizací do jednoho univerzálního uživatelského rozhraní zvaného Veřejné rozhraní. Veřejné rozhraní je jednoduchý a efektivní nástroj pro heterogenní digitální zdroje. Architektura je založena na myšlence oddělit uživatelské rozhraní od servisních systémů. Principem je provádění katalogizace dat a digitálních objektů v servisních systémech, zatímco metadata jsou sklízena a indexována do Veřejného rozhraní pro snadné a rychlé vyhledání informací. Při vyvíjení designu bylo důležitým faktorem právě porozumění rozhraní konečným uživatelem. U současných portálů často tento faktor chybí, proto je cílem Veřejného rozhraní vylepšit přístup k digitálním zdrojům zvýšením jejich použitelnosti.
The Finnish National Digital Library (NDL) project is a national project which improves online accessibility and usability of digital cultural heritage resources held by libraries, museums and archives in Finland by combining the services and collections of these organisations to a versatile user interface called the Public Interface. The Public Interface is an easy-to-use efficient one-stop shop for heterogeneous digital resources. The architecture is based on the idea of separating the user interface from back-end systems. The operational principle is to keep cataloguing of data and digital objects in the back-end systems while metadata is harvested and indexed into the Public Interface for easy and fast information retrieval. Understanding the end user needs has played a major role during the design process. Since the current portals are usually lacking in usability the aim of the Public Interface is to enhance accessibility of digital resources through high usability.
References
[1] HAKA http:www.csc.fi/english/institutions/haka/index_html

[2] Hedlund, T., Järvelin, K., Keskustalo, H., Pirkola, A.: Cross-Lingual Information Retrieval Problems: Methods and findings for three language pairs. In: Wormell, I. (ed.) Proceedings of ProLISSA, Progress in Library and Information Science in Southern Africa, First biannual DISSAnet Conference, Pretoria, South Africa, pp.269-284 (2000)

[3] Lemström, K., Mäkinen, V., Pienimäki, A., Turkia, M., Ukkonen, E.: The C-BRAHMS Project. In: Proc. ISMIR'03 4th International Conference on Music Information Retrieval, pp. 237 – 238. Baltimore, October (2003)

[4] Lukkarila, S.: The Usability of the Nelli IR Portal in Supporting the IR –Process of Research – Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys tutkimustyön tiedonhankinnan tukemisessa [in Finnish]. (2005) http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/nelli/tietoanellista/artikkelit/Files/liitetiedosto2/saijalukkarila_gradu.pdf

[5] ILS-DI Specifications http:old.diglib.org/architectures/ilsdi/

[6] Information Behaviour of the Researcher of the Future. A CIBER Briefing Paper, JISC. (2008) http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/downloads/ggexecutive.pdf

[7] The NDL Project http:kdk2011.fi/en

[8] Riikonen, J.: The Usability of the Nelli IR Portal in the Public Library Sector – Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa [in Finnish]. (2006) http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5kSvIrHoj/5kXh8slVB/Files/CurrentFile/Riikonen_gradu.pdf

[9] Vakkari, P.: "Perceived influence of the use of electronic information resources on scholarly work and publication productivity". In: Journal of the American Society for Information Science and Technology 59(4) pp. 602–612 (2008)

[10] VETUMA http:www.suomi.fi/suomifi/qualitytotheweb/eservices_and_forms/eservices/vetuma_service/vetuma_service/VETUMA_service.pdf

[11] VIRTU http:www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20080421Virtul/01_virtu-saml-20080418.pdf