Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly

Title: Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly
Variant title:
  • Comparison of the accuracy of bibliographic references generated for selected citation styles by the Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero
Source document: ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. [118]-153
Extent
[118]-153
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V důsledku opakujících se chyb v bibliografických citacích je mezi vědci zájem o citační manažery. V současnosti je jen málo studií zabývající se evaluací kvality bibliografických citací vygenerovaných těmito aplikacemi. V tomto výzkumu byly srovnávány bibliografické citace online a tištěných článků, knih, příspěvků ve sborníku a příspěvku na webové stránce vygenerované z citačních manažerů Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero s ručně vytvořenými citacemi podle citačních stylů ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA a NLM. Při srovnání bylo zjištěno, že žádný z citačních manažerů nevygeneruje všechny citace správně. Nejlepší výsledky byly zjištěny u programů Mendeley, který měl celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 3 citační styly, a Zotero, který měl druhý celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 4 citační styly. Naopak u Citace PRO bylo zjištěno nejvíce chyb pro 5 citačních stylů, u EndNote a RefWorks pro 2 citační styly. Všechny citační manažery měly problémy s generováním různých údajů v bibliografických citacích, přičemž však některé chyby byly způsobeny technickými omezeními citačních manažerů a některé vznikly v důsledku chybného nastavení citačních šablon. Vzhledem k obdobným funkcím testovaných citačních manažerů a počtu chyb ve vygenerovaných citacích se jako nejvhodnějšími manažery ukázaly Zotero a Mendeley.
As a result of repeated mistakes in bibliographic references, scientists are interested in reference managers. Currently, there are only few studies which concentrate on the quality evaluation of the bibliographic references generated by these applications. In this research, bibliographic references of online and printed articles, books, contributions to books and web resources generated from the Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero reference managers with briefly made references according to the citation styles ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA and NLM were compared. During the comparison, it was found that no reference manager is able to generate all references in the correct way. The best results were detected in Mendeley which had the total fewest number of mistakes and the fewest number of mistakes for 3 citation styles and in Zotero which had the second total least number of mistakes and the total fewest number of mistakes for 4 citation styles. On the other hand, Citace PRO revealed the most mistakes for 5 citations style, EndNote for 2 citation styles and RefWorks for 1 citation style. All reference managers had problems with generating various data in bibliographic references. It was found that several mistakes were caused by the technical restrictions of the reference managers while other mistakes were caused by the wrong setting of the citation formats. With respect to similar functions of the tested reference managers and the number of mistakes in generated references, Zotero and Mendeley proved to be the most suitable managers.
References
[1] BIEBUYCK, Julien F. Concerning the ethics and accuracy of scientific citations. The Journal of Anesthesiology [online]. 1992, 77(1), 1–2 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0003-3022. Dostupné z: DOI 10.1097/00000542-199207000-00001 |

[2] CRONIN, Blaise. Norms and functions in citation - the view of journal editors and referees in psychology. Social Science Information Studies [online]. 1982, 2(2), 65–77 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0143-6236. Dostupné z: DOI 10.1016/0143-6236(82)90001-1 |

[3] GARFIELD, Eugene. Journal editors awaken to the impact of citation errors. How we control them at ISI. Current Comments [online]. 1990, 13(41), 367–375 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v13p367y1990.pdf

[4] SWEETLAND, James H. Errors in bibliographic citations: A continuing problem. Library Quarterly. 1989, 59(4), 291–304. ISSN 0024-2519. | DOI 10.1086/602160

[5] WYLES, Dana F. Citation errors in two journals of psychiatry. Behavioral & Social Sciences Librarian [online]. 2004, 22(2), 27–51 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0163-9269. Dostupné z: DOI 10.1300/J103v22n02_02 |

[6] SPIVEY, Christina A a Scott E WILKS. Reference list accuracy in social work journals. Research on Social Work Practice [online]. 2004, 14(4), 281–286 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: DOI 10.1177/1049731503262131 |

[7] OERMANN, Marilyn H, Sarah L CUMMINGS a Nancy A WILMES. Accuracy of references in four pediatric nursing journals. Journal of Pediatric Nursing [online]. 2001, 16(4), 263–268 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0882-5963. Dostupné z: DOI 10.1053/jpdn.2001.25537 |

[8] DE LACEY, G., C. RECORD a J. WADE. Style matters - how accurate are quotations and references in medical journals. British Medical Journal [online]. 1985, 291(6499), 884–886 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0959-8138. Dostupné z: DOI 10.1136/bmj.291.6499.884 |

[9] BAHAR, Zuhal, Ayse BESER, Ayfer ELCIGIL, Ozgul KARAYURT, Fatma VURAL, Ozlem UGUR a Ozlem KUCUKGUCLU. Accuracy Of references in eight nursing journal. Healthmed. 2012, 6 (6), 2066–2073. ISSN 1840-2291.

[10] LOK, Candy K. W., Matthew T. V. CHAN a Ida M. MARTINSON. Risk factors for citation errors in peer-reviewed nursing journals. Journal of Advanced Nursing [online]. 2001, 34(2), 223–229 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: DOI 10.1046/j.1365-2648.2001.01748.x |

[11] ONWUEGBUZIE, Anthony, Eunjin HWANG, Julie P COMBS a John R SLATE. Editorial: Evidence-based guidelines for avoiding reference list errors in manuscripts submitted to Journals for review for publication: A replication case study of educational researcher. Research in the Schools [online]. 2012, 19(2), i–xvi [vid. 2016-03-15]. ISSN 1085-5300. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1509202998

[12] LIU, Mx. Progress in documentation - the complexities of citation practice - a review of citation studies. Journal of Documentation [online]. 1993, 49 (4), 370–408 [vid. 2016-03-15]. ISSN 0022-0418. Dostupné z: DOI 10.1108/eb026920 |

[13] MOORTHY, A. Lakshmana. Towards a Standard Style for Bibliographic References. DESIDOC Journal of Library & Information Technology [online]. 1988, 8(4), 3-8 [vid. 2014-01-26]. ISSN 0976-4658. Dostupné z: http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/2979

[14] PARK, Sarah, Lori A. MARDIS a Connie Jo. URY. I've lost my identity - oh, there it is... in a style manual: Teaching citation styles and academic honesty. Reference Services Review [online]. 2011, 39(1), 42–57 [vid. 2014-01-19]. ISSN 0090-7324. Dostupné z: DOI 10.1108/00907321111108105 |

[15] FREIMER, Gloria R. a Margaret M. PERRY. Student problems with documentation. Journal of Academic Librarianship. 1986, 11(6), 350–354. ISSN 0099-1333.

[16] MANSFIELD, Jerry W. Why Not a Uniform Citation System. Journal of Academic Librarianship. 1984, 10(4), 220–222. ISSN 0099-1333.

[17] TERBILLE, Charles. Students and rules of style for reference citations. Libri. 1990, 40(3), 242–254. ISSN 0024-2667.

[18] GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [vid. 2014-01-19]. Magisterská práce. b.n. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/342602/ff_m/Diplomova_prace_text.pdf

[19] ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta. Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [vid. 2014-01-19]. Magisterská práce. b.n. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/329052/ff_m/rehurkova_DP.pdf

[20] KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. ITLib [online]. 2014, 18(2), 36–40 [vid. 2016-03-15]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_analyza%20%20uzivanych.pdf

[21] KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. ITLib [online]. 2014, 18(4), 62–66 [vid. 2016-03-15]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_Prinosy.pdf

[22] ZHANG, Yingting. Comparison of select reference management tools. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2012, 31(1), 45–60. ISSN 1540-9597. Dostupné z: DOI 10.1080/02763869.2012.641841 |

[23] GILMOUR, Ron a Laura COBUS-KUO. Reference management software: A comparative analysis of four products. Issues in Science and Technology Librarianship [online]. 2011, 66(Summer) [vid. 2015-12-20]. ISSN 1092-1206. Dostupné z: DOI 10.5062/F4Z60KZF |

[24] MEAD, Thomas L. a Donna R. BERRYMAN. Reference and PDF-manager software: complexities, support and workflow. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2010, 29(4), 388–393 [vid. 2016-03-15]. ISSN 1540-9597. Dostupné z: DOI 10.1080/02763869.2010.518928 |

[25] STEELEWORTHY, Michael a Pauline Theresa DEWAN. Web-based citation management systems: Which one is best? Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research [online]. 2013, 8(1) [vid. 2016-01-13]. ISSN 1911-9593. Dostupné z: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/2220/2780

[26] RAPCHAK, Marcia. RefWorks vs Endnote: A comparison of bibliographic management software. Nursing & Allied Health Resources Section: Newsletter [online]. 2012, 32(1), 2–4 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: http://nahrs.mlanet.org/home/images/newsletter/v32no12012.pdf

[27] HOMOL, Lindley. Web-based citation management tools: Comparing the accuracy of their electronic journal citations. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, 40(6), 552–557 [vid. 2016-01-14]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: DOI 10.1016/j.acalib.2014.09.011 |

[28] KESSLER, Jane a Mary K VAN ULLEN. Citation generators: Generating bibliographies for the next generation. Journal of Academic Librarianship [online]. 2005, 31(4), 310–316 [vid. 2016-03-15]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: DOI 10.1016/j.acalib.2005.04.012 |

[29] BRAHMI, Frances A. a Carole GALL. EndNote and Reference Manager citation formats compared to "instructions to authors" in top medical journals. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2006, 25(2), 49–57 [vid. 2016-03-15]. ISSN 0276-3869. Dostupné z: DOI 10.1300/J115v25n02_04 |

[30] KRČÁL, Martin. Aktivity projektu Citace.com. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2013, 13(3) [vid. 2016-03-16]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1617&idr=13&idci=38

[31] ŠOLCOVÁ, Petra. Srovnání kvality výstupů z citačního softwaru se specifikací vybraných citačních stylů [online]. Brno, 2014 [vid. 2016-03-16]. Magisterská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/263305/ff_m/DP_Petra_Solcova.pdf

[32] IVERSON, Cheryl, Stacy CHISTIANSEN, Annette FLANAGIN, Phil B. FONTANAROSA, Richard M. GLASS, Brenda GREGOLINE, Stephen J. LURIE, Harriet S. MEYER, Margaret A. WINKER a Roxanne K. YOUNG. AMA manual of style: A guide for authors and editors. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517633-9.

[33] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690 (010197). 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

[34] AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.

[35] MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 3rd ed. New York: Modern Language Association of America, 2008. ISBN 978-0-87352-297-7.

[36] AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION. American Sociological Association style guide. 5th ed. Washington, DC: American Sociological Association, cop2014. ISBN 978-0-912764-21-4.

[37] COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, ed. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington, DC: American Chemical Society, 2006. ISBN 0-8412-3999-1.

[38] AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. APA style guide to electronic references. 6th ed. Washington, D.C: American Psychological Association, cop2012. ISBN 978-1-4338-0704-6.

[39] BASAK, Sujit Kumar. A comparison of researcher's reference management software: Refworks, Mendeley, and EndNote. Journal of Economics and Behavioral Studies [online]. 2014, 6(7), 561–568 [vid. 2015-12-20]. ISSN 2220-6140. Dostupné z: http://ifrnd.org/Research Papers/J6(7)5.pdf

[40] THOMSON REUTERS. ISO 690 International Bibliographic Standard. EndNote [online]. 9. srpen 2013 [vid. 2016-09-16]. Dostupné z: http://endnote.com/downloads/style/iso-690-international-bibliographic-standard

[41] GITHUB. GitHUB - citation-style-language/styles. GitHub [online]. cop2016 [vid. 2016-09-18]. Dostupné z: https://github.com/citation-style-language/styles

[42] PATRIAS, Karen. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [online]. 2nd ed. Bethesda, MD: National Library of Medicine, 2007 [vid. 2014-01-28]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

[43] KRČÁL, Martin. Představení projektu Citace.com a jeho aktivit. ITLib [online]. 2012, 16(3), 62–66 [vid. 2016-03-20]. ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_PREDSTAVENI%20PROJEKTU-Krcal.pdf

[44] KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ. O nové podobě projektu Citace.com s Martinem Krčálem. Ikaros [online]. 2012, 16(2) [vid. 2016-03-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/o-nove-podobe-projektu-citacecom-s-martinem-krcalem

[45] MULDROW, J. a S. YODER. Out of cite! How reference managers are taking research to the next level. PS - Political Science and Politics [online]. 2009, 42(1), 167–172 [vid. 2015-12-20]. ISSN 1049-0965. Dostupné z: DOI 10.1017/S1049096509090337 |

[46] ROBBINS, Laura Pope. Mendeley or Zotero: Which should the mobile researcher use? The Charleston Advisor [online]. 2012, 14(2), 5–11. Dostupné z: DOI 10.5260/chara.14.2.5 |

[47] MENDELEY. Adding new citation styles to Mendeley Desktop. Mendeley [online]. 2016 [vid. 2016-02-04]. Dostupné z: http://support.mendeley.com/customer/en/portal/articles/169935-adding-new-citation-styles-to-mendeley-desktop

[48] REFWORKS COPYRIGHT. Output style list. RefWorks [online]. 2009 [vid. 2016-02-03]. Dostupné z: https://www.refworks.com/content/products/output_style.asp

[49] ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero style repository [online]. 2016 [vid. 2016-02-04]. Dostupné z: https://www.zotero.org/styles

[50] THOMSON REUTERS. EndNote output styles. EndNote Output Styles [online]. 2014 [vid. 2016-02-03]. Dostupné z: http://endnote.com/downloads/styles