Kratochvíl, Jiří

Name variants:

Kratochvíl, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Plch, Lukáš; Kratochvíl, Jiří. Analýza predátorských znaků publikací jako služba Knihovny univerzitního kampusu. ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 70–107.

Article
Kratochvíl, Jiří. Nástin poetiky prostoru ulic v prózách Miloše Urbana. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 41–57.

Article
Ansorge, Libor; Kratochvíl, Jiří. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 55–80.

Article
Kratochvíl, Jiří. Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 164–169.

Article
Kratochvíl, Jiří; Abrahámová, Helga; Fialová, Marta; Stodůlková, Martina. Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování : pilotní studie. ProInflow. 2021, vol. 13, iss. 2, pp. 25–49.