Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji

Title: Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji
Variant title:
  • Seniors write Wikipedia also in the Zlín region
Source document: ProInflow. 2017, vol. 9, iss. 2, pp. 119-126
Extent
119-126
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se věnuje projektu české verze online přístupné encyklopedie Wikipedie, který nese název Senioři píší Wikipedii. Měl by sloužit jako inspirace všem knihovníkům, kteří uvažují, že tento program zahrnou do nabídky vzdělávacích kurzů pro seniory. Autor článku vysvětluje, proč se právě mezi seniory skrývá velký potenciál k spoluutváření encyklopedie a poskytuje inspiraci k tomu, jak seniory k práci s Wikipedií motivovat. V článku je rovněž uveden stručný koncept kurzu Senioři píší Wikipedii, tak jak je uchopen Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.
The article is dedicated to a project of the Czech version of the online encyclopedia Wikipedia known as The Senior Citizents write Wikipedia. The article should serve as a source of inspiration for librarians who consider including this program in their offer of educational courses for the elderly. The author of the article explains why there is a great potential of co‑creating the encyclopedia among the elderly while showing how to motivate the old people to do so. The article also includes a brief concept of the course The Senior Citizents write Wikipedia as used by František Bartoš's Regional Library in Zlín.
References
[1] History of Wikipedia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia

[2] JIŘIČKA, Jan. Moc fotbalu, málo vědy. České Wikipedii pomohou studenti i senioři. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-sefem-ceske-wikipedie-d4e-/domaci.aspx?c=A131128_161421_domaci_jj

[3] Senioři a politika stárnutí: Příprava na stárnutí v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2017 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2856

[4] Senioři píší (a hlavně opravují) Wikipedii. Ceskatelevize.cz [online]. 2014 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1055166-seniori-pisi-a-hlavne-opravuji-wikipedii

[5] THE OYSTER, Fred. WMF Strategic Plan Survey. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#/media/File:WMF_Strategic_Plan_Survey.svg

[6] Wikipedia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Openness

[7] Wikipedie: Senioři píší Wikipedii: Přidané bajty a články v rámci projektu Senioři píší Wikipedii s organizací projektu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Organiz%C3%A1to%C5%99i