Výsledky dotazníkového prieskumu informačného správania informatikov : využívanie informačných zdrojov

Title: Výsledky dotazníkového prieskumu informačného správania informatikov : využívanie informačných zdrojov
Variant title:
  • Results of the questionnaire survey of the information behavior of informatics : the use of information resources
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 144-163
Extent
144-163
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sumarizuje výsledky dotazníkového prieskumu, prvej fázy komplexného výskumu plánovaného v rámci naplnenia výskumných cieľov dizertačnej práce Informačné správanie informatikov. Popisuje kľúčové aspekty už známych a publikovaných vzorov informačného správania. Autorka venuje pozornosť jednak terminologickej základni problematiky ako aj charakteristike prvej výskumne metódy – dotazníku. Príspevok uzatvára interpretácia získaných výsledkov z rôznych pohľadov.
Following article summarize the results of the questionnaire survey, which represents the first phase of the complex research described in the dissertation thesis with the title Information behavior of informatics. The article describes key aspects of the known and published research of information behavior. The author pays attention to the terminology base of the examined phenomenon and to the characteristics of the research method – questionnaire. The study contains also the interpretation of the obtained results from the different points of view.