ProInflow 2011, vol. 3, iss. 1

Image
Issue title
Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru
Methodological issues in library and information studies and current research in the field
Year
2011
Publication year
2011
ISSN
1804-2406
Note
  • Editorka čísla: Ladislava Zbiejczuk Suchá
Editorial
Page Title
2-3 Editorial Zbiejczuk Suchá, Ladislava | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
4-18 Metodologické problémy výskumov v informačnej vede Steinerová, Jela | pdficon
19-50 Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy Stodola, Jiří | pdficon
50a-66 Evaluační přístupy k informačnímu managementu ve státní správě Šidlichovská, Zuzana | pdficon
67-76 Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny Prázová, Irena | pdficon
77-89 Informačná gramotnosť jako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách Džuganová, Daniela | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
Page Title
90-114 Úvod do metateorií, teorií a modelů Bates, Marcia J. | pdficon
Recenze knihy – Book review
Page Title
115-116 Informační zdroje v odborné literatuře Papík, Richard | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Page Title
117-122 Výzkumný online nástroj Likeex v praxi Prázová, Irena; Sošková, Michala | pdficon
123-134 The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons Stodola, Jiří | pdficon
135-143 Open Access v České republice: doposud neprobádané pole? Zbiejczuk Suchá, Ladislava | pdficon
144-163 Výsledky dotazníkového prieskumu informačného správania informatikov : využívanie informačných zdrojov Prágerová, Linda | pdficon