Open Access v České republice: doposud neprobádané pole?

Title: Open Access v České republice: doposud neprobádané pole?
Variant title:
  • Open Access in the Czech Republic: the unexplored domain so far?
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 135-143
Extent
135-143
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem tohoto článku je představit některé příležitosti výzkumu v oblasti vědeckého publikování v režimu otevřeného přístupu. V zahraniční literatuře se lze setkat s celou řadou výzkumů na toto téma, komplexnejší zmapování situace v České republice zatím chybí. Znalost prostředí, ve kterém vznikají a šíří se vědecké texty, je přitom prvním krokem k rozhodování o efektivním publikvání, vykazování a hodnocení vědy.
The article presents the possibilities of research in the field of scientific publishing in Open Access. Concerning this topic, we can find a wide range of research in the foreign literature, but there is not any more comprehensive situation study in the Czech Republic. Nevertheless, the knowledge of the scientific publishing background is the first step in decision making on an effective publishing, presenting and evaluation of science.
References
[1] Open Access v ČR, 2011. Dostupné online z: http://www.openaccess.cz [cit. 2011-04-13].

[2] Dallmeier-Tiessen S, Darby R, Goerner B, Hyppoelae J, Igo-Kemenes P, Kahn D, et al. First results of the SOAP project. Open access publishing in 2010. 2010 Oct; Dostupné online z: http://arxiv.org/abs/1010.0506 [cit. 2011-04-15].

[3] http:www.doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en

[4] http:academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=BEH

[5] http:www.radioeng.cz/

[6] http:academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PIEB&id=1

[7] http:academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=ATI&id=2

[8] http:academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=MHSJ&id=4

[9] http:actavet.vfu.cz/index.html

[10] http:www.biomed.cas.cz/physiolres

[11] http:www.project-soap.eu