Aktuální trendy v Competitive Intelligence

Title: Aktuální trendy v Competitive Intelligence
Variant title
Current trends in Competitive Intelligence
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 97-105
Extent
97-105
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
I v dnešní době je třeba dělat správná rozhodnutí na základě kvalifikovaných informací. CI má za úkol tyto informace získávat, vyhodnocovat a prezentovat manažerům, kteří na jejich základě rozhodují. Článek se v úvodu zabývá pojmem Competitive Intelligence (CI) a vlivem CI na konkurenceschopnost organizace. Vzhledem k tomu, že se často zaměňují pojmy CI a Business Intelligence (BI), je druhá část věnována jejich odlišení. Další část uvádí hlavní současné trendy v CI, na které navazuje aplikace CI v oblasti Knowledge Managementu. Poslední částí je diskuse nad možným přínosem CI pro strategické rozhodování a pro zvýšení konkurenceschopnosti.
Good decisions are based on the actionable intelligence. The goal of Competitive Intelligence (CI) is to retrieve, analyze and exploit information in order to support decision-making process. The first part of the paper defines CI and its importance for competitiveness of the organization. The second part describes main differences between CI and Business Intelligence. Third part describes main trends on the CI field. Next part shows possible CI contribution for Knowledge Management. The last part is a discussion about the CI importance for strategic decision-making and for the competitiveness.
References
[1] Anopress.Cz: Mediální databáze [online]. c1997-2009 [cit. 2010-06-28]. Dostupné z: http://www.anopress.cz/web/pages/media/omdb.aspx.

[2] BERNHARDT, Douglas. Competitive Intelligence, Acquiring and using corporate intelligence and counter-intelligence. Harlow : Pearson Education Limited, 2003. ISBN 0-273-65928-6.

[3] Creditinfo Solutions [online]. [cit. 2010-06-28]. Systém Sledování Vazeb. Dostupné z: http://www.creditinfosolutions.com/?PageID=2126.

[4] ČEKIA [online]. c2001-2009 [cit. 2010-06-28]. MagnusWeb. Dostupné z: http://www.cekia.cz/?idf=magnusweb.

[5] FLEISHER, C. S. Strategic and Competitive Analysis. New Jersey : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-088852-4.

[6] MOLNÁR, Z. Competitive Intelligence. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1603-5.

[7] TOVEK [online]. c2010 [cit. 2010-06-28]. Analyst's Notebook. Dostupné z: http://tovek.cz/produkty-i2-analyst-s-notebook.

[8] TOVEK [online]. c2010 [cit. 2010-06-28]. Tovek Server. Dostupné z: http://tovek.cz/produkty-tovek-tovek-server.

[9] TOVEK [online]. c2010 [cit. 2010-06-28]. Tovek Tools. Dostupné z: http://tovek.cz/produkty-tovek-tovek-tools.

[10] TYSON, Kirk W. M. The Complete Guide To Competitive Intelligence. Chicago : Leading Edge Publications, 2002. ISBN 0-9663219-2-8.