ProInflow 2010, vol. 2, iss. 1

Image
Issue title
Competitive Intelligence
Year
2010
Publication year
2010
ISSN
1804-2406
Note
  • Editor čísla: Zdeněk Molnár
Editorial
Page Title
2-3 Editorial Molnár, Zdeněk | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
4-17 Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence Šmejkal, Petr | pdficon
18-57 Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie Stodola, Jiří | pdficon
58-75 Anatomické názvosloví: historie a aktuální problémy Musil, Vladimír; Bozděchová, Ivana; Čech, Pavel; Lískovec, Tomáš; Stingl, Josef; Kachlík, David | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
Page Title
76-93 Co dělají profesionálové z oblasti konkurenčního zpravodajství? : pilotní studie Jin, Tao; Bouthillier, France | pdficon
Recenze knihy – Book review
Page Title
94-96 Intelligence analysis: estimation and prediction Troch, Igor | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Page Title
97-105 Aktuální trendy v Competitive Intelligence Nečas, Miroslav | pdficon
106-108 Portál CI | pdficon