O čtenáři a Gogolově geografii

Title: O čtenáři a Gogolově geografii
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 173-176
Extent
173-176
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Федута, А. "Кто б ни был ты, о мой читатель...". Минск: Limarius, 2015. ISBN 978-985-6968-51-1.
Vidugirytė-Pakerienė, I. Географическое воображение. Гоголь. Vilnius: Vilnius universitas, 2015. ISBN 978-609-420-448-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FANGER, D. (1978): Gogol and His Reader. Stanford.

[2] FEDUTA, A. (2015): "Kto b ni byl ty, o moj čitatel'…". Minsk.

[3] SPIEKER, S., DRUBEK-MEYER, N. (eds) (1999): Gøgøl: Exploring Absence. Negativity in 19th-Century Russian Literature. Bloomington.

[4] POSPÍŠIL, I. (1983): The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding; Fanger, Donald. Gogol and His Reader. In: SPFFBU, D 30, Brno, s. 105–106.

[5] POSPÍŠIL, I. (1994): Podivínství a šílenství jako podloží tvorby N. V. Gogola. In: SPFFBU, D 41, Brno, s. 91–100.

[6] POSPÍŠIL, I. (2003): Gogol jako experimentátor. Alternativa Plus, 2003, č. 1–2, s. 98–100.

[7] POSPÍŠIL, I. (2004): Gogolovi Starosvětští statkáři, mýtus o Filemonovi a Baukidě a problém ruského středověku a novověku. In: NECHUTOVÁ, J. (ed.): Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého sympozia Centra pro práci s patristickými středověkými a renesančními texty. Brno, s. 227–235.

[8] POSPÍŠIL, I. (2009): Nápaditá knížka o Gogolovi. Novaja rusistika, 2009, č. 1, s. 105–108.

[9] POSPÍŠIL, I. (2010): Tvorčestvo Gogolja v dvojnoj projekcii. (K sovremennym tendencijam gogolevedenija). In: DOHNAL, J., POSPÍŠIL, I. (eds): Litteraria Humanitas XV, N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (Studie o živém dědictví). Brno, s. 339–347.

[10] SOKOLJANSKIJ, M. (2009): Gogol': grani tvorčestva. Stat'ji. Očerki. Odessa.

[11] VIDUGIRYTĖ-PAKERIENĖ, I. (2015): Geografičeskoje voobraženije. Gogol'. Vilnius