Odešel český rusista František Kautman (1927–2016)

Title: Odešel český rusista František Kautman (1927–2016)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 195-200
Extent
195-200
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Kautman, František
References
[1] BUBENÍKOVÁ, M., HŘÍBKOVÁ, R. (eds) (2015): Na trnitých cestách života a tvorby: sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana: (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky). Praha.

[2] KAUTMAN, F. (1996): K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha.

[3] KAUTMAN, F. (2000): Genologické a metodologické úvahy. (Poznámky ke knize I. Pospíšila Genologie a proměny literatury, Brno 1998). Opera Slavica X, 2000, č. 1, s. 10–21.

[4] KAUTMAN, F. (2015): O českou národní identitu. Praha.

[5] POSPÍŠIL, I. (1989–1990): Syntetická metodologie Apollona Grigorjeva. In: SPFFBU, D 36–37, s. 57–66.

[6] POSPÍŠIL, I. (1980): Kritická strategie D. I. Pisareva. Čs. rusistika, 1980, č. 5, s. 214–217.

[7] POSPÍŠIL, I. (1997): Metody, přístupy a typy literární vědy. František Kautman: K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha 1996, 189 s. In: SPFFBU, XLVI, D 44, s. 161–164.

[8] POSPÍŠIL, I. (2001a): Kulturní zápisník. Literatura a citlivost (F. Kautman). Univerzitní noviny, 2001, č. 12, s. 51–54.

[9] POSPÍŠIL, I. (2001b): "Stydlivost" tvorby (Apollon Grigorjev, kreativní autoreflexe a vývojové vplývání ruské literatury). In: Litteraria Humanitas IX, Cesta k duši díla. Brno, s. 31–39.

[10] POSPÍŠIL, I. (2002a): Detail jako emblém doby. František Kautman: O literatuře a jejích tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977–1989. Praha: TORST, 1999, 294 s. Slovak Review XI, 2002, č. 2, s. 174–178.

[11] POSPÍŠIL, I. (2002b): Kautman, František (8. 1. 1927 v Českých Budějovicích). In: MIKULÁŠEK, A., ŠVÁBOVÁ, J., SCHULZ, A. B. a kol.: Literatura s hvězdou Davidovou Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. Praha, s. 42–48.

[12] POSPÍŠIL, I. (2002c): Osobnost Františka Kautmana a jeho Román pro tebe. In: Slavica Occidentalis, tom 589, s. 145–154.

[13] POSPÍŠIL, I. (2004a): Odna srednejevropejskaja sud'ba (František Kautman kak literaturoved i belletrist). In: POSPÍŠIL, I., MOSER, M. (eds): Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno, s. 175–191.

[14] POSPÍŠIL, I. (2004b): Živá bible (František Kautman: O smyslu oběti. Biblické reflexe. Redakce: Jan Majcher a Vladimír Novotný. CHERM, Praha 2003. KAM-příloha, 2004, č. 6, s. VIII–IX.

[15] POSPÍŠIL, I. (2004c): Živá bible (František Kautman: O smyslu oběti. Biblické reflexe. Redakce: Jan Majcher a Vladimír Novotný. CHERM, Praha 2003). Slavica litteraria, X 7, s. 138–139.

[16] POSPÍŠIL, I. (2005a): Prokletí a krása Dostojevského (F. Kautman: Dostojevskij – věčný problém člověka, Academia, Praha 2004). KAM-příloha, 2005, č. 5, s. 9–10.

[17] POSPÍŠIL, I. (2005b): Roždenije srednejevropejskoj poètiki (F. Kautman – O. Filip – J. Zogata – M. Viewegh). In: Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poètiki. Materialy X meždunarodnoj naučnoj konferencii v dvuch častjach, časť 1. Grodno, s. 79–91.

[18] POSPÍŠIL, I. (2010a): Avtorefleksija/avtoaksiologija tvorčestva i odna tradicija russkoj èstetičeskoj mysli. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam èpistemologii literaturovedenija, 2010, № 2, s. 203–210.

[19] POSPÍŠIL, I. (2010b): Franz Kafka a Julie Wohryzková: neznámý dopis. Proudy, středoevropský časopis pro vědu a literaturu, 2010, č. 1. [online]. [cit. 27. 9. 2016].

[20] POSPÍŠIL, I. (2011): Dílo Františka Kautmana jako metodologické přemostění. In: LORENCOVÁ, I., NOVOTNÝ, M. (eds): Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z techniky a přírodních věd, sv. 25. Praha, s. 341–347.

[21] POSPÍŠIL, I. (2013): Vozvraščenije k istokam. (Razmyšlenija о nekotorych položenijach A. A. Potebni v černovych zametkach o L. N. Tolstom i F. M. Dostojevskom). In: Naukova spadščyna O. O. Potebnì. U slov'janskomu kul'turnomu prostorì. Kyjiv, s. 29–49.

[22] POSPÍŠIL, I. (2014): František Kautman: Alternativy. Proudy, středoevropský časopis pro vědu a literaturu, 2014, č. 2. [online]. [cit. 27. 9. 2016].

[23] POSPÍŠIL, I. (2015a): Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky). Proudy, středoevropský časopis pro vědu a literaturu, 2015, č. 1. [online]. [cit. 27. 9. 2016].

[24] POSPÍŠIL, I. (2015b): O českou národní identitu. Proudy, středoevropský časopis pro vědu a literaturu, 2015, č. 1. [online]. [cit. 27. 9. 2016].

[25] POSPÍŠIL, I. (2015c): Plynutí a ukotvení v díle Františka Kautmana. In: BUBENÍKOVÁ, M., HŘÍBKOVÁ, R. (eds): Na trnitých cestách života a tvorby: sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana: (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky). Praha.