Racionalismus ve filozofii a estetice Karla Čapka

Title: Racionalismus ve filozofii a estetice Karla Čapka
Variant title:
  • Rationalism in philosophy and aesthetics of Karel Čapek
Source document: Studia philosophica. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. [65]-70
Extent
[65]-70
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Karel Čapek publikoval v roce 1934 příspěvek s názvem Zklamal nás rozum?, ve kterém reagoval na to, co označuje "krizí noetiky". Zaměřil se na rehabilitaci racionality v její umírněné verzi, tak jak ji vnímal v souladu se svým pojetím poučeným pragmatismem, objektivismem i gnoseologickým realismem Masarykovým. Příspěvek se pokusí interpretovat roli racionality v Čapkově filozofickém myšlení a představit některé konsekvence tohoto pojetí směrem k jeho objektivní estetické metodě.
Karel Čapek published paper The Reason That Filed Us? in 1934, where he responded to the so called "epistemological crisis". He focused on rehabilitation of rationality in its moderate version, so how you react to it from point of view of pragmatism, objectivism and Masaryk's gnoseological realism. The paper tries to interpret the role of rationality in Čapek's philosophical thinking and introduce some consequences of this approach towards his objective aesthetic method.