Andrej Bělyj a Alexandr Blok - přátelé a rivalové : ke 130. výročí jejich narození

Title: Andrej Bělyj a Alexandr Blok - přátelé a rivalové : ke 130. výročí jejich narození
Source document: Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 3, pp. 3-7
Extent
3-7
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Analýza složitých peripetií osudových vztahů mezi vrstevníky: A. Blokem a A. Bělým na základě knihy vzpomínek A. Bělého na A. Bloka. Srovnání biografické linie s genealogií estetického vnímání a umělecké tvorby obou básníků, vnitřně úzce spjatých.
An analysis of the complicated peripetias of the fateful relationship between the peers A. Blok and A. Bely on the basis of Bely's memoirs on Blok. Comparison of the biographical line with the genealogy of aesthetic perception and artistic creation of the two poets, inwardly so close to each other.