Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд

Title: Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд
Transliterated title
Neologizmite i frazeologičnite neologizmi pri prepodavane na bălgarski ezik kato čužd
Variant title:
  • Neologisms and phraesological neologism in teaching Bulgarian as a foreign language
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 215-220
Extent
215-220
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
В тази статия е направен кратък преглед на тематичните области (всекидневен живот, политика, икономика, интернет и комуникационни технологии), в които възникват най-много неологизми и фразеологични неологизми. Обобщени са някои фонетични, морфологични и семантични особености на новите думи и фразеологизми в българския език, с оглед на употребата им и тяхното място при преподаване на български език като чужд.
This article is a brief review of the thematic areas (daily life, politics, economics, internet and communication technologies) in which most neologisms and phraseological neologisms occur. Some phonetic, morphological and semantic characteristics of new words and phraseological neologisms are discussed. Also some conclusions about their usage and their place in teaching Bulgarian as a foreign language are drawn.