Izražavanje vremena u nastavi HJ2

Title: Izražavanje vremena u nastavi HJ2
Variant title:
  • Expressing the category of time in CL2 classes
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 377-383
Extent
377-383
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Temeljne kategorije, poput vremena, drugačije se konceptualiziraju u različitim jezicima. Za poučavanje L2 nužna je upućenost u te specifičnosti jer je izricanje vremena vrlo frekventno i elementarno te se obrañuje od samoga početka učenja. Kategorija vremena u hrvatskome se jeziku može izražavati leksički i gramatički. Cilj rada bit će pokazati pristup obradi kategorije vremena u HJ2. Treba posvetiti osobitu pozornost semantici, morfologiji i sintaksi padeža kojima se izražava vrijeme, semantici i sintaksi vremenskih prijedloga i priloga, suptilnim razlikama u značenju sličnoznačnih priloga, obradi glagolskih vremena te uputama o njihovoj uporabi, pravilima o slaganju glagolskih vremena i izražavanju vremena vremenskim zavisnosloženim rečenicama.
Basic categories, such as time, are differently conceptualized in different languages. It is necessary to know the specificities of time conceptualization in a certain language in order to be able to teach it as foreign and second because the expressing of time happens to be very basic and very frequent in language which makes it a L2 classes content from the very beginning. The category of time in the Croatian language can be expressed lexically and grammatically. The aim of this paper is to show the approach to the category of time in CL2 classes. A special attention is paid to case semantics, case morphology and case syntax while expressing time, as well as to the semantics and syntax of temporal adverbs and prepositions and on the subtle differences between similar temporal prepositions. The stress is on the processing CL tenses in CL2 classroom and the instruction on their use, rules how tenses are composed and how time is expressed in composed sentences in CL.