K historii jednoho typu

Title: K historii jednoho typu
Author: Dohnal, Josef
Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 25-31
Extent
25-31
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se orientuje na zachycení typu "bezpáteřného" člověka v ruské literatuře 19. a 20. století na příkladu tří literárních postav: Molčalina (Gribojedovova komedie Hoře z rozumu), Očumelova (Čechovova povídka Chameleón) a konečně Ivana Ivanoviče (Andrejevova povídky Ivan Ivanovič). Ukazuje vývoj od "neškodného" člověka k nebezpečnému typu, jehož "bezpáteřnost" ubližuje ostatním.
The article deals with the development of a literary type of the "spineless" man in the Russian literature of the 19th and 20th century taking as samples three literary heroes: Molchalin (the comedy Горе от ума by A. S. Gribojedov), Ochumelov (short story Хамелеон written by A. P. Chekhov) and Ivan Ivanovich (the short story Иван Ивановичwritten by L. N. Andreev). It describes the development from an inocent man towards a dangerous type the spinelessness of whom maltreats the others.