Dobrovský Josef (17.8.1753–6.1.1829) [RK ++, RZ -], aneb, Jak lze mediálně vyprávět a hodnotit historii

Author: Pavera, Libor
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 1, pp. 34-37
Extent
34-37
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Autor se v článku zabývá postojem, jaký zaujímá Česká společnost rukopisná k odkazu zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského. Připomíná aktivity Společnosti v oblasti printové vědecké i popularizační literatury, uvádí její internetové stránky. Článek má spíše informativní charakter a má upozornit nejen na vztah k českému národnímu dědictví a dějinám, ale i na nové možnosti, jak (pře)vyprávět české dějiny (i za pomoci vlivných www stránek).
The author of the article deals with the attitude taken by the Czech Society for Handwritten Manuscripts in reference to Josef Dobrovský, founder of Slavic Studies. He recalls the Society's activities in the field of print scientific and popular literature, and refers to its website. The article is informative and not only highlights the relationship with the Czech national heritage and history, but also new ways to (re) tell Czech history (with the assistance of influential websites).
Document
References:
[1] HVÍŽĎALA, K.: Rozhovory na přelomu tisíciletí. Vydání 1. Dokořán, Praha 2002, 210 s.

[2] NOVÁK, A., GRUND, A., ed. a HAVEL, R., ed.: Stručné dějiny literatury české. Vydání 1. R. Promberger, Olomouc 1946, 818 s.

[3] internetové stránky České společnosti rukopisné: http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/csr