Inventáře hudební sbírky v Blížkovicích na Moravě z 18. a 19. století a jejich srovnání se současným stavem pramenů

Title: Inventáře hudební sbírky v Blížkovicích na Moravě z 18. a 19. století a jejich srovnání se současným stavem pramenů
Variant title:
  • The inventories of the music collection in Moravian Blížkovice from 18th and 19th century and the comparison with the current state of the preserved sources
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 2, pp. 77-88
Extent
77-88
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The musical collection from St. Bartholomew's Church in Moravian Blížkovice is a set of compositions enabling us to better understand the musical culture of a small city in eighteenth century. The highly interesting aspects of the collection are a large number of compositions with Czech lyrics and the structure of the collection itself, including vocally-instrumental compositions, a large number of concertos, sinfonias and partitas. The dating of the scores vary from the beginning of the eighteenth century to the half of the nineteenth century. The owners of the compositions were in most of the cases local cantors – Severin Josef Weiser, Antonín Ignác Jan Krimer, Antonín Sigisbert Krimer and Gustav Erben. The three included transcripts of inventories are helping to increase an insight into the completeness of the collection by mentioning the unpreserved compositions and thus exposing a nearly complete image of the contemporary local musical production.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravského zemského muzea (DKRVO, MK000094862).
References
[1] Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (ODH MZM), Inventář, signatura G 28a, provenience Blížkovice.

[2] ODH MZM, Inventář, signatura G 28b, provenience Blížkovice.

[3] ODH MZM, Inventář, signatura G 28c, provenience Blížkovice.

[4] Moravský zemské archiv (MZA) Brno, E 67, sign. 13415, s. 203.

[5] MZA Brno, E 67, sign. 10660, s. 162.

[6] MZA Brno, E 67, sign. 10660, s. 358.

[7] BERKOVEC, Jiří. České pastorely. Praha: Supraphon, 1987.

[8] HLAVÁČEK, Petr. Kantoři na Moravě a ve Slezsku. Online databáze. Dostupné z: http://cantores.wz.cz/

[9] KOURKOVÁ, Lucie. Pamětní kniha městečka Brtnice z 18. století. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, vedoucí práce doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., 2011.

[10] MALÝ, František. Blížkovická hudební sbírka. Časopis moravského muzea, roč. 70, 1985, s. 201–210.

[11] PADRNOSOVÁ, Jitka. Školství. In NEKUDA, Vladimír. Moravskobudějovicko, Jemnicko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno, 1997.

[12] RACEK, Jan. Hudební inventáře a jejich význam pro hudebněhistorické bádání. Časopis moravského musea. Vědy Společenské, roč. 47, 1962, s. 135–162.

[13] SEHNAL, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří. Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001.

[14] SEHNAL, Jiří. Kantorská hudba na Moravském Slovácku v 17. a 18. století. Slovácko, 1962–3, s. 124.

[15] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Krimer. In ČERNUŠÁK Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko. ČSHS. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1963, s. 750.

[16] TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a jejich hudební aktivita v 18. a 19. století. In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, 1984–1985, roč. 33–34, č. H 19–20, s. 113–118.

[17] TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000.