2

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2019
Volume: 54
Issue: 2
Publication year
2019
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Department FF MU
Topic
Title Document
How desperate he must feel sitting there helplessly : Jews, Gypsies, Czechs... and the Chinese... from Zápisník to Terezín and beyond | 5–15
Beckerman, Michael
PDF
Title Document
Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944) | 17–28
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
Jazz na Slovensku v období fašizmu | 29–42
Kajanová, Yvetta
PDF
Title Document
Duchovní hudba a česká hudební kultura v devadesátých letech minulého století | 43–53
Vičarová, Eva; Janíčková, Kateřina
PDF
Title Document
On the project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions | 55–62
Macek, Petr
PDF
Title Document
Financování multimediální výchovy v hudebním oboru na základních uměleckých školách | 63–76
Martinková, Petra
PDF
Title Document
Inventáře hudební sbírky v Blížkovicích na Moravě z 18. a 19. století a jejich srovnání se současným stavem pramenů | 77–88
Ratolístková, Michaela
PDF
Title Document
Dějiny tvoří "ti malí", aneb, Život a dílo Emanuela Ambrose | 89–104
Balódy, Milan
PDF
Title Document
K některým aspektům ztvárnění unisona a jeho metamorfizacím ve vybrané operní literatuře 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století | 105–110
Dichtl, Karel
PDF
Title Document
Český heldentenor Joseph Aloys Tichatscheck a jeho první spolupráce s Richardem Wagnerem | 111–122
Kajzar, Martin
PDF