A tribute to Professor Josef Vachek

Title: A tribute to Professor Josef Vachek
Author: Firbas, Jan
Source document: Brno studies in English. 1997, vol. 23, iss. 1, pp. [9]-14
Extent
[9]-14
  • ISSN
    1211-1791
Type: Anniversary article; Obituary
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] KOMENSKÝ (COMENIUS), JAN ÁMOS (1922). Praxis pietatis, podle vydání amsterdamského z r. 1661 vydání dvanácte [the twelfth edition after the Amsterdam edition of 1661] (Prague: Krestanský spolek mladíku v Cechách).

[2] KVASNIČKA, JOSEF, Josef Vachek and Antonin Vogl, eds. (1969). Sedmesát let od založení CAFC Vinohrady 1899-1969 [Seventy years since the foundation of CAFC Vinohrady] (Prague).

[3] MATHESIUS, VILÉM (1947). Čeština a obecný jazykozpyt [Czech language and general linguistics], prepared for publication by Josef Vachek (Prague: Melantrich).

[4] MATHESIUS, VILÉM (1961). Obsahový rozbor současné angličtiny na základe obecně lingvistickém (Prague: Academia). See Mathesius 1975.

[5] MATHESIUS, VILÉM (1975). A functional analysis of present-day English on a general linguistic basis, by Josef Vachek; a translation of Mathesius 1961 by Libuše Dušková (Prague: Academia).

[6] MATHESIUS , VILÉM (1982). Jazyk, kultura a slovesnost [Language, culture and verbal art], ed. by Josef Vachek (Prague: Odeon).

[7] TRUBETSKOY, N. S. (1939). Grundzüge der Phonologie, Travaux du Cercle linguistique de Prague 7.

[8] VACHEK, JOSEF (1947). 'Obecný zápor v angličtině a v češtine' [Universal negation in English and Czech], Prague studies in English 6.9-73.

[9] VACHEK, JOSEF (1961). 'Some less familiar aspects of the analytical trend of English', Brno studies in English 3.9-78.

[10] VACHEK, JOSEF (1964). 'On peripheral phonemes of modem English', Brno studies in English 4.7-109.

[11] VACHEK, JOSEF (1964). Lingvisticheskii slovar' Prazhskoi shkoly [A linguistic dictionary of the Prague School] (Moscow: Progress).

[12] VACHEK, JOSEF (1964). Prague School reader in linguistics (Bloomington: Indiana University Press).

[13] VACHEK, JOSEF (1966). The Linguistic School of Prague (Bloomington; London: Indiana University Press).

[14] VACHEK, JOSEF (1967). Historický vývoj angličtiny [The historical development of English]. 5th amended edition, prepared by Jan Firbas (Prague: Státní pedagogické nakladatelství).

[15] VACHEK, JOSEF (1968). Dynamika fonologického systému současné češtiny [The dynamics of the phonological system of present-day Czech] (Prague: Academia).

[16] VACHEK, JOSEF (1969). A brief survey of the historical development of English, Part One, Old English (Leiden: University of Leiden).

[17] VACHEK, JOSEF (1969). A brief survey of the historical development of English, Part Two. Middle English and Early Modern English (Leiden: University of Leiden).

[18] VACHEK, JOSEF (1970). 'Dvacetpět let od skonu Viléma Mathesia' [Twenty-five years since the death of Vilém Malhesius], Časopis pro moderní filologii 52.121-6.

[19] VACHEK, JOSEF (1973). Written language (The Hague and Paris: Mouton).

[20] VACHEK, JOSEF (1976). Selected writings in English and general linguistics (Prague: Academia).

[21] VACHEK, JOSEF (1989). Written language revisited (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins).

[22] VACHEK, JOSEF (1994). Vzpomínky českého anglisty [Reminiscences of a Czech Anglicist], with an Epilogue [in Czech] by Libuše Dušková (Prague: H&H).

[23] VACHEK, JOSEF, in collaboration with Josef Dubský (1960). Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague (Utrecht and Anvers: Spectrum Éditeurs).

[24] VACHEK, JOSEF, ed. (1961), see Mathesius 1947.

[25] VACHEK, JOSEF, ed. (1969), see Kvasnička et al. (1969).

[26] VACHEK, JOSEF, ed. (1975), see Mathesius 1975.

[27] VACHEK, JOSEF, ed. (1982), see Mathesius 1982.