O příčinách krize v současné psychologii

Variant title
On the reasons of crisis in contemporary psychology
Author: Viewegh, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1996, vol. 44, iss. I29, pp. [47]-58
Extent
[47]-58
  • ISSN
    0068-2705
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Krize psychologie. Staronový znepokojivý jev, provázející psychologii od počátku její samostatné existence, tj. od dob Wundtových. Každá z recidiv této krize jako by dostávala novou podobu; ve skutečnosti však jde o nový kontext téže základní příčiny. V čem spočívá podstata této krize? A lze vůbec hovořit o krizi u vědní disciplíny, jejíž prudký a úspěšný rozvoj v uplynulých desetiletích je nepopiratelný? V syntetizujícím pohledu, který pro náš výklad volíme, rezignujeme na tradičně pojaté historizující pojednání s obsáhlým dokladovým materiálem. Naší snahou spíše bude naznačit hlavní kontury celého problému a ukázat aktuálnost jeho řešení.
Summary language
Document