The personas method : a tool for communicating data from visitor studies

Title: The personas method : a tool for communicating data from visitor studies
Variant title:
  • Metoda modelování postav (personas) : praktický nástroj získávání informací ze studií návštěvnosti
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 1, pp. 5-18
Extent
5-18
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper provides an introduction to the personas method, a tool for the communication and application of complex and abstract data from visitor studies. Personas are data-based yet fictitious characters representing a specific group of visitors. They are developed in order to assist the staff in decisionmaking. This paper offers some theoretical background and describes the steps for designing and using personas, including the analysis and preparation of visitor data as well as the creation of personas with two examples. Finally, it explains how to work with personas.
Příspěvek poskytuje úvod do metody modelování postav (personas), která se využívá jako nástroj pro získávání a aplikaci komplexních a abstraktních dat ze studií návštěvnosti. Postavy (personas) jsou fiktivní bytosti založené na datech ze studií, které reprezentují jednotlivé specifické skupiny návštěvníků. Jsou vytvářeny za účelem pomoci odpovědným osobám v rozhodovacím procesu. Tento příspěvek prezentuje některá teoretická východiska a popisuje jednotlivé kroky při navrhování a využívání modelových postav, včetně analýzy a přípravy dat návštěvnosti, a dokládá vytváření modelových postav na dvou příkladech. Nakonec uvádí vysvětlení práce s modelovými postavami (personas).