Mission and future of open air museums in the Czech Republic

Title: Mission and future of open air museums in the Czech Republic
Author: Kuminková, Eva
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 1, pp. 61-65
Extent
61-65
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: News
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] LANGER, Jiří (ed.). Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981.

[2] Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015–2020 [online]. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2015 [cit. 2018-03-27]. Available from www: https://www.mkcr.cz/koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-ceske-republice-1594.html.