Ke 40. výročí vydání Muzeologického slovníku Josefa Beneše

Title: Ke 40. výročí vydání Muzeologického slovníku Josefa Beneše
Author: Rutar, Václav
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 1, pp. 48-54
Extent
48-54
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BENEŠ, Josef. Příspěvek k diskuzi o muzejním sbírkovém předmětu. Časopis NM-HM, 1967/2, s. 95–100.

[2] BENEŠ, Josef. Rozbor muzeálných funkcií. Múzeum, 1967/12, s. 22–33.

[3] BENEŠ, Josef. Muzejní, muzeální, muzeologický, muzeografický. Muzejní a vlastivědná práce, 1970/4, s. 171–172.

[4] BENEŠ, Josef. Muzeum, muzejnictví a muzeologie. Muzejní a vlastivědná práce, 1976/4, s. 14–21.

[5] BENEŠ, Josef. Kulturní statek, kulturní památka a muzejní předmět. Muzejní a vlastivědná práce, 1976/4, s. 90–99.

[6] BENEŠ, Josef. Muzeum a sbírky. Praha: Ústav pro řízení a informace v kultuře, 1977.

[7] BENEŠ, Josef. Muzeálny predmet a dokumentácia súčasnosti. Múzeum, 1977/1, s. 25–38.

[8] BENEŠ, Josef. Muzeologický slovník. Praha: Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet, 1978.

[9] BENEŠ, Josef. Terminologický slovník literárně muzejní komunikace. Muzejní a vlastivědná práce, 1980/1, s. 50–51.

[10] BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet, 1981.

[11] BENEŠ, Josef. Poznámky k ujasňování povahy muzejního sbírkového předmětu. Muzejní a vlastivědná práce, 1983/2, s. 83–91.

[12] BENEŠ, Josef. Úvod do problematiky muzeologické terminologie. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji – Muzeologie – 10, 1986, s. 3–16.

[13] BRŮŽA, Oskar. Příspěvky k sjednocování oborové terminologie. Brno: Filozofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně, 1978. Závěrečná práce postgraduálního studia muzeologie.

[14] BRŮŽA, Oskar a Zbyněk Z. STRÁNSKÝ. Kleines Wörterbuch des Museumswesens. Muzeologické sešity VI/76, 1976, s. 207–212.

[15] BRŮŽA, Oskar a Zbyněk Z. STRÁNSKÝ. Zrod muzejní terminologie. Muzeologické sešity X/86, 1986, s. 137–172.

[16] BURCAW, G. Ellis. Introduction to Museum Work. Nashville: American Association for State and Local History, 1975.

[17] Dictionarium Museologicum. Budapest: Hungarian Esperanto Association, 1986.

[18] Kleines Wörterbuch des Museumswesen. Berlin: Institut für Museumswesen, 1975.

[19] Kratkij slovar muzejnych terminov. Moskva, 1974.

[20] Museological terminology. In MENSCH, Peter van. Towards a methodology of museology. Zagreb: University of Zagreb, 1992. PhD. thesis [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupný z www: http://vana.muuseum.ee/uploads/files/mensch08.html.

[21] Metodický list M/1/1978. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1978.

[22] Moscow 1977: 12th General Assembly of ICOM. Moscow, USSR, 28 May 1977. In ICOM International Council of Museums [online]. ICOM 2010–2018 [cit. 2018-06-20]. Dostupný z www: http://icom.museum/the-governance/generalassembly/resolutions-adopted-byicoms-general-assemblies-1946-to-date/moscow-1977/.

[23] Newsletter of Museological Terminology. 1979–1986.

[24] Pojmoslovie literárnomúzejnej komunikácie. Dolný Kubín – Nitra, 1979.

[25] SCHREINER, Klaus. Museologische Termini – Auswahl. Neubrandenburg, 1982.

[26] STRÁNSKÝ, Z. Zbyněk. G. E. Burcaw: Introduction to Museum Work. Muzeologické sešity VII/79, 1979, s. 152–154.

[27] STRÁNSKÝ, Z. Zbyněk. Úvod do studia muzeologie. Brno: Rektorát UJEP, 1980.

[28] ŠULEŘ, Petr. J. Beneš: Muzeologický slovník. Muzeologický sešity VII/79, 1979.

[29] TKÁČ, Vladimír. K otázkám terminologie a třídění vyjadřovacích prostředků v muzejní prezentaci. Brno: Filozofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně, 1981. Závěrečná práce postgraduálního studia muzeologie.