Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie

Title: Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie
Variant title:
  • Frühmittelalterliche Schwerter mit einteiligem, pilzförmigem Knauf (Typ Petersen X / Geibig 12, Var. I.) aus Sicht der Archäologie und Metallographie
Source document: Košta, Jiří; Hošek, Jiří. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 109-126
Extent
109-126
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí řazené k Petersenovu typu X a k I. variantě Geibigova kombinačního typu 12 patřily na evropském kontinentu mezi polovinou 9. a polovinou 11. století k nejrozšířenějším zbraním svého druhu. Cílem příspěvku není jen jejich zhodnocení z archeologického hlediska, ale především poukázání na možnosti poznání konstrukce mečů pomocí metalografie, které představujeme na příkladě třech exemplářů z velkomoravských Mikulčic, mečů z hrobů 438, 805 a 1347.