Hošek, Jiří

Name variants:

Hošek, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Nejedlá, Alena; Vlasatý, Tomáš; Hošek, Jiří. A new find of a Great Moravian decorated battle-axe head from Znojmo-Oblekovice. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 209–218.

Article
Žákovský, Petr; Hošek, Jiří; Sedláčková, Lenka. Meče 11.–13. století z území Moravy. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 219–270.

Chapter
Košta, Jiří; Hošek, Jiří. Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 109–126.

Article
Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří. Raně středověké nože ze Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 367–392.

Article
Žákovský, Petr; Hošek, Jiří; Bárta, Patrick; Fojtík, Adam; Popelka, Miroslav. Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 363–389.